Siedziba firmy:

ul. Św. Barbary 3
27-200 Starachowice

Nip: 664-183-75-74

tel: 507969601
email: biuro@tytansystem.pl
email: tytansystem@wp.pl

księgowość:

tel: 883770612
email: ksiegowosc@tytansystem.pl

 

 

 

Klauzula informacyjna 

Szanowni Państwo, od 25 maja 2018 roku stosowane jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej "RODO"

Uprzejmie informujemy, że: 

 1. Administratorem Państwa danych jest Tytan System z siedzibą w Starachowicach 27-200, ul. Św. Barbary 3, mail: biuro@tytansystem.pl oraz tytansystem@wp.pl
 2. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach: przedstawienie ofert Tytan System, zawarcia i wykonania umowy łączącej Państwa z Tytan System, realizacji przez Tytan System czynności wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa w tym: wystawiania, przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, udzielania odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianych przepisami ( na podstawie art.6 RODO), marketingu Tytan System, ustalenia i dochodzenia roszczeń przez Tytan System w związku z prowadzoną działalnością w tym windykacji, egzekucji wierzytelności lub obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec Tytan System, przed organami ścigania, organami orzekającymi w tym sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, Sądem Najwyższym w postępowaniu administracyjnym, w tym podatkowym (na podstawie art.6 ust.1 lit.f RODO)
 3. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji zleceń, w przypadku niepodania danych nie będzie możliwe wykonanie zlecenia.

 5. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje państwowe i urzędy upoważnione z mocy prawa. 

 6. Dane udostępnione przez Państwa nie będą zautomatyzowane ani nie będą podlegały profilowaniu.

 7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 8. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa.
 9. W związku z przetwarzaniem przez Tytan System Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu: prawo dostępu do danych osobowych, prawo do sprostowania danych osobowych, prawo usunięcia danych osobowych.
 10. Zasady opisane w niniejszym dokumencie będą stosowane od dnia 25 maja 2018r. Tekst ogólnego europejskiego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) znajdą Państwo na stronie https://www.giodo.gov.pl/pl/569/9276

   

 

 

Adres do korespondencji:

ul. Podlesie 45
27-200 Starachowice

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości